# 0090 Zaključena

Podnesena: 24-03-2015 11:33:30
Podnio: Pedja Popadić
Tekst prijave: Nisam zadovoljan uopštenim odgovorom na jučerašnji zahtjev, zato vam sada postavljam konkretnije pitanje: Da li će akcijom čišćenja borovog litijasa stručne službe doo Zelenilo očistiti od ove štetočine i lokaciju koju sam naznačio (Park šuma Tuški put)? Ako je i ova lokacija planirana za čišćenje od borovog litijasa, zanima me do kada će biti izvedena akcija? Ako nije planirana za čišćenje, molim da u odgovoru navedete zašto nije.
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Nije navedeno

Zelenilo d.o.o.

Lista odgovora

25-03-2015 14:01:21
Poštovani, Park-šuma Tuški put pripada park-šumi Ćemovsko polje, gdje su radovi na uklanjanju borovog litijaša započeti. Loše vremenske prilike uslovile su prekid radova na ovoj lokaciji, a akcija će biti nastavljena čim to dozvole vremenski uslovi.