# 00274 Zaključena

Podnesena: 02-04-2015 09:59:20
Podnio: Karišik Pavle
Tekst prijave: Ruinirana zelena povšina, panjevi... kod solitera iznad Gintaša na Bulevaru Save Kovačevića, kod Elmaga i BBM-a. Obraćao se više puta nadležnom institucijama.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna policija

Lista odgovora

03-04-2015 08:14:36
Po navedenoj prijavi Komunalni policajac inspektor je izlaskom na lice mjesta utvrdio činjenično stanje i donio rješenje br.16-U2-365-749/15 od 2.4.2015 god. DOO Zelenilu da izvrši uklanjanje panja oborenog drveta sa zelene javne površine u Bulevaru Save Kovačevića iza br.52 .