# 00269 Zaključena

Podnesena: 01-04-2015 17:23:18
Podnio:
Tekst prijave: stanujem u izbjegličkom naselju (bosanskom-tako nekako ga krste) zanima me kojoj ulici pripadam(naziv). jer POLICIJA;VATROGASNA SLUŽBA;POŠTA TAXI SLUŽBA......... neraspoznaje adresu koju prijavljujem a sada prvi put vidim da se ulica zove španskih boraca. do sada sam koristio izbjegličko naselje vrela ribnička.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Biro za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima

Lista odgovora

03-04-2015 17:43:19
Poštovani, vaša ulica se zove bas kako ste i u prijavi naveli Ulica Španskih boraca.