# 0086 Zaključena

Podnesena: 24-03-2015 09:08:36
Podnio: Vujović Nenad
Tekst prijave: U ul. General Sava Orovića u Murtovini imaju problem nemanja fekalne kanalizacije a u pitanju je jedina ulica koja spaja Orijensku ul sa Maslinama. Najgore je kada pada kiša i kada se velike količine vode iz septičkih jama izlivaju na ulicu., kod br. 60 i do 30cm. Djeca ne mogu da prolaze.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Vodovod i kanalizacija d.o.o

Lista odgovora

24-03-2015 16:04:16
Vodovod i kanalizacija doo je otpočeo sa izradom projekta fekalne kanalizacije za Ulicu Generala Sava Orovića. Obzirom da se radi o objektima koji su napravljeni neplanski, bez građevinske dozvole, na plavnom zemljištu, očekivano je da dolazi do izlivanja septičkih jama.U toku aprila mjeseca biće završena projektna dokumentacija, koja će biti dostupna građanima. Sljedeći korak jeste dogovor građana i nadležnih službi grada o budućim aktivnostima, odnosno izgradnji fekalne kanalizacije na ovom području u skladu sa planiranim budžetskim izdacima. Takođe, kako bi trenutni problem bio riješen upućujemo građane da direktno kontaktiraju Agenciju za stanovanje Glavnog grada, koja vrši crpljenje septičkih jama.