# 3161/2021 Na čekanju

Podnesena: 13-10-2021 01:07:21
Podnio:
Tekst prijave: Molim da me uputite ko je nadležan za postupke investitora prilikom gradnje građevinskog objeka. Naime, investitor Gradnja promet je na Zabjelu (lokacija na mapi) postavio dizalicu i na dizalicu reflektore sa kojima osvjetljava gradilište, ali osim što osvjetljavaju gradilište isti su visoko postavljeni i usmjereni su i na okolne zgrade, pa nam osvetljavaju stanove i smetaju u noćnom odmoru. Razumijem da investitor mora da osvijetli gradilište, ali neka reflektore usmjeri kako ne bi ometao stanare okolnih zgrada.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna inspekcija

Lista odgovora

15-10-2021 09:24:09
Prijabva je u obradi.
13-10-2021 09:29:40
Prijava je u obradi.