# 3139/2021 Zaključena

Podnesena: 12-10-2021 14:49:51
Podnio: Salja Abedin
Tekst prijave: Dobar ja sam salja Abedin iz Podgorice imamo problem Öko ovih ograda koje su bespravno postavljene ja sam vlasnik minimarketa preko pu tu čovjek drži prodavnicu na crno ja kao poreski obaveznik sa svom dokumentacijom koju posjedujem obracao sam se komunalnoj inspekciji čiji su rekli da nije u njihovoj nadležnosti čovjek tun prodaje u stanu čak i hranu i svega molim vas da mi izadjete u susret kako bih mogao poslovati plaćati doprinose i komunalije ne znam gdje više da se obracem kako pismeno tako telefonskim
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna inspekcija

Lista odgovora

14-10-2021 09:52:08
Poštovani, Šalja Abedin odnosno njegova majka Barjmšalja ima ugovor o zakupu br. 13 -421/21-5/123 od 18.05.2021.godine, zaključen sa Direkcijom za imovinu isti je upućen da dostavi UT uslove i prijavu gradnje u Komunalnu inspekciju sačinjen zapisnik i slijedi Rješenje o uklanjanju kioska , po prijavi Šalje Abedina komunalni inspektor je uzeo i kiosk koji nije u funkciji a vodi se na NN lice jer niko od prisutnih Roma nije htio da kaze čiji je kiosk. Takđe uzet je u postupak i kiosk vlasnika Gash Faruka . Za oba kioska biće donijeta Rješenja za uklanjanje. Što se tiče navoda iz prijave Šalje Abedina da neki Romi prodaju hranu u stanu to nije nadležnost komunalne inspekcije. Srdačan pozdrav.
13-10-2021 07:26:38
Prijava je u obradi.