# 2852/2021 Zaključena

Podnesena: 17-09-2021 13:38:39
Podnio: Alen
Tekst prijave: Na prijavi 2851/2021 je nanijeta pogresna lokacija. Sada sam naveo tacnu gps lokaciju. City kvart kod restorana Sicilija
Način obavještenja: sms,email,tel
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna inspekcija

Lista odgovora

20-09-2021 12:56:37
Poštovani, kako navedena prijava nije u nadležnosti " Vodovod i kanalizacija" niti preduzeća "Putevi", predmetni inspektor će uvidom u katastarske premjerei knjige utvrditi vlasništvo parcele gdje je postavljena slivnička rešetkai Rješenjem naložiti njenu opravku ili zamjenu. Srdačan pozdrav.
20-09-2021 10:20:27
Prijava je u obradi.
17-09-2021 15:16:38
Prijava je u obradi.