# 1792/2021 U obradi

Podnesena: 09-06-2021 08:54:57
Podnio: Radonjić Ljubo
Tekst prijave: Put prema selima Velja Luka i Begova Luka, prije mosta na Smokovac desno, a nakon kiša dosta je opasan za proći jer se na pojedinim mjestima očekuje da dodje do odrona prema Morači. Postoji li mogućnost da se izadje na lice mjesta i utvrdi da li je i u kojoj mjeri moguća sanacija tih kritičnih tačaka?
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za saobraćaj

Lista odgovora

14-06-2021 10:37:29
Vaša prijava je u obradi,ekipa Puteva će izaći na teren kako bi sagledali mogućnost sanacije.
09-06-2021 15:31:36
Vaša prijava je u obradi