# 0082 Zaključena

Podnesena: 23-03-2015 13:32:40
Podnio: Ilija Martinović
Tekst prijave: Veliki problem sa računima za vodu preduzeća D.O.O. "Kajman I". Više puta reklamiran račun. Volio bih da me primi direktor lično.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Vodovod i kanalizacija d.o.o

Lista odgovora

23-03-2015 14:10:25
Postupajući po reklamaciji D.o.o"Kajman I" od 16.12.2014.godine, ekipa Vodovoda je izlaskom na teren utvrdila da postoji kvar na drugom ventilu i isti je otklonjen sa nase strane. Shodno navedenom, potrošaču će biti korigovani računi za Januar i februar 2015.godine. Napominjemo da smo potrošaču po ranijim prigovorima(takođe zbog kvara) korigovali račune i u 2014. godini.
23-03-2015 14:03:57
Postupajući po reklamaciji D.o.o"Kajman I" od 16.12.2014.godine, ekipa Vodovoda je izlaskom na teren utvrdila da postoji kvar na drugom ventilu i isti je otklonjen sa nase strane. Shodno navedenom, potrošaču će biti korigovani računi za Januar i februar 2015.godine. Napominjemo da smo potrošaču po ranijim prigovorima(takođe zbog kvara) korigovali račune i u 2014. godini.