# 102/2021 Zaključena

Podnesena: 18-01-2021 11:49:47
Podnio: Miloš Moračanin
Tekst prijave: Stanovnici dijela naselja Vranići imaju problem sa putnom infrastrukturom, tj. ulicom koja je većim dijelom asfaltirana. Dugi niz godina predmetna ulica je bila makadamsi put, jednim dijelom betoniran mašinskim malterom (kako se ne bi dizala prašina i stvarale lokve), da bi 2015/16 godine konkretna ulica bila asfaltirana. Međutim, tom prilikom izbetonirani dio je ostao netaknut, u dužini oko 300 m, tako da nam je sada asfalt jednim dijelom isprekidan betonskim dijelom ulice koji je vremenom ispucao i počeo da se kruni. Ovom prilikom Vas molimo da nam izađete u susret kako bi smo asfaltirali predmetnu ulicu, u dužini od 300 m, sve u cilju poboljšanja putne infrastrukture (ulice) u ovom prigradskom naselju Glavnog grada Podgorica. U prilogu Vam šaljemo fotografije na kojima je prikazano stanje ulice prilikom kišnih padavina, i to na sastavu betonskog i asfaltnog dijela ulice, budući da drenaža i nivelacija ulice nije adekvatno sprovedena, a što znatno otežava prolaz pješaka i automobila.
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za saobraćaj

Lista odgovora

23-02-2021 15:26:33
Poštovani, u cilju razmatranja predmetnog zahtjeva, potrebno je da se pismenim putem obratite MZ “Tološi”, koja će primjenom odgovarajućih mehanizama proslijediti Vaše obraćanje kao zahtjev Mjesne zajednice. S poštovanjem,
18-01-2021 15:22:38
U obradi