# 2168/2020 Zaključena

Podnesena: 27-10-2020 15:37:03
Podnio:
Tekst prijave: Poštovani, obraćam Vam se treći put u 6 mjeseci (prijave #730, i #972) u vezi postavljanja zaštitnih stubića na trotoaru na adresi 2.crnogorskog bataljona ispred zgrade Fidija. Molim Vas da se stubići postave čim prije. Prilažem sliku kako bi ste se uvjerili i o kakvom saobraćajnom riziku se radi. Automobili zauzimaju trotoare i rampe za lica sa invaliditetom, blokiraju izlaz stanara, koji ne mogu bezbjedno da se uključe u saobraćaj. Srdačan pozdrav.
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Putevi d.o.o.

Lista odgovora

26-11-2020 10:50:36
Poštovani, Putevi doo su izveli radove na postavljanju P elemenata na datoj lokaciji. Srdačan pozdrav
28-10-2020 12:23:06
Poštovani, Putevi doo će u narednom periodu, shodno dinamici rada Društva, izvesti radove na ugradnju P elemenata u Ul. 2. Crnogorskog bataljona kod zgrade Fidije, po rješenju Sekretarijata za saobraćaj.