# 00187 Zaključena

Podnesena: 26-03-2015 14:41:05
Podnio: Marina Boljević
Tekst prijave: Kada će biti DUP za Sadine u Tološima?
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Lista odgovora

26-03-2015 15:14:37
Dup Sadine- Odluka o izradi se nalazi na sajtu Glavnog grada.Za preciznije informacije možete se obratiti sekretarijatu za planiranje uređenje prostora i zaštitu životne sredine adresa Vuka Karadžića 41.