# 1762/2020 Zaključena

Podnesena: 15-09-2020 11:56:49
Podnio: Bogdan Vukčević
Tekst prijave: Poštovani, Molim Vas da obavite inspekcijski nadzor u lokalu ENG PUB"NOTTING HILL(d.o.o."svašta nešto"),koji se nalazi u ulici:"Vijenac kosovskih junaka 2",radi utvrđivanja sljedećeg: 1.da li posjeduju dozvolu za ljetnju baštu,i,ako je posjeduju,za koji period im je izdata; 2.da li je izvršen raspored stolova i stolica u ljetnjoj bašti po mjerama NKT-a,tj.da li kapacitet od najviše moguće 43.osobe,koje u njoj na 50m2 mogu da stanu(sa svim stolovima,klupama i stolicama) zadovoljavaju navedene mjere.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna inspekcija

Lista odgovora

16-09-2020 14:36:11
Poštovani, dana 15. 09. 2020 godine, inspektor za turizam i ugostiteljstvo, Komunalne inspekcija izvršio je nadzor kod DOO” Svašta nešto” iz Podgorice u čijem sastavu posluje ugostiteljski objekat ENG PUB “ NOTTING HILL” u ul. Vijenac Kosovskih junaka broj: 2 i tom prilikom konstatovao: da je navedeni ugostiteljski objekat predao zahtjev nadležnom Sekretarijatu za Komunalne poslove za dobijanje odobrenja za ljetnju baštu za period od 01. 09 do 01. 11. 2020 godine, zahtjev je predate 03. 09. 2020 godine. U ugostiteljskom objektu stolovi su postavljeni na propisanom fizičkom odstojanju. Imajući u vidu navedeno nije bilo mjesta za preduzimanje mjera i radnji od strane inspektora. Srdačan pozdrav