# 1694/2020 Zaključena

Podnesena: 09-09-2020 10:00:47
Podnio: Saša Šćekić
Tekst prijave: Nakon priključenja stadiona KOM na Zlatici na vodovodnu i elektro mrežu ostao je oštećen dio trotoara (izrezana kocka od otprilike 1 metar kvadratni koja nakon priključenja nije nalivena betonom). Navedeno predstavlja višegodišnji problem prilikom kretanja trotoarskom površinom, naročito za djecu u kolicima ili invalidna lica. Ništa bolje nije ni za ostale budući da svi korisnici trotoara moraju da preskaču rupu. Pozicija ovog oštećenja je uz ogradu osnovne škole "Dragiša Ivanović", koje se nalazi paralelno sa saobraćajnicom koja povezuje magistralni put i Orijensku ulicu, preko puta kontejnera ka prodavnici Planet.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna inspekcija

Lista odgovora

11-09-2020 13:17:56
Inspektor izašao na predmetnu lokaciju i kod škole Dragiša Ivanović našao na manju rupu isti je naložio Putevi doo da istu vrati u prvobitno stanje