PORTAL GLAVNOG GRADA

SERVIS U FUNKCIJI GRADJANA

Poštovani sugrađani,

Nalazite se na portalu putem kojeg možete podnijeti zahtjeve za izdavanje dokumenata, kao i prijaviti probleme iz nadležnosti Glavnog grada i pravnih subjekata čiji je osnivač Glavni grad.

„Sistem48“ prijava problema:Problem možete prijaviti putem ovog linka, telefonskim pozivom na broj 080 081 081 koji je za vas besplatan ili dolaskom u prostorije Glavnog grada u Njegoševoj ulici br. 13 kancelarija br 5. Na portalu su dostupna sva pitanja i odgovori koja su poslata u određenom periodu.

Gradska uprava je dužna da Vas u roku od 48 sati obavijesti o statusu problema koji ste postavili i o načinu njegovog rješavanja. Obavještenje vam može biti poslato komunikacionim kanalom koji izaberete na portalu (emailom, uvidom na portal, SMS-om ili telefonom).

Napomena:
Na portalu neće biti objavljivane „Sistem48“ prijave:

  • u kojima se iznose činjenice koje nijesu vezane za nadležnost Gradske uprave,
  • prijave uvredljivog ili neprimjerenog sadržaja,
  • prijave koje sadrže jezik mržnje i šire netoleranciju.

Osim Javnih službi koje imaju dežurne ekipe za hitne intervencije iz svoje nadležnosti, drugi Organi uprave Glavnog grada ne rade vikendom i praznicima. „Sistem48“ prijave dostavljene petkom i vikendom rješavaće se od narednog ponedeljka, a one dostavljene praznikom rješavaće se prvog radnog dana. Zahtjevi za izdavanje dokumenata podnešeni petkom i vikendom rješavaće se od narednog ponedeljka, a oni dostavljeni praznikom rješavaće se prvog radnog dana.

Molimo Vas da ne zloupotrebljavate ovaj servis. Svaka zloupotreba podliježe zakonskim sankcijama!

Očekujemo da u saradnji sa Vama doprinesemo rješavanju mnogih problema i time zajednički doprinesemo realizaciji cilja da nam grad bude ugodno mjesto za život i rad.