(potrebno unijeti i broj i godinu,
ukoliko je stari broj prijave prije-09.05.2018 dovoljan je samo broj)
 • Danas 7 dana 30 dana
 • Sve U obradi Na čekanju Zaključena


 • Ukupno pronađeno 10864

  # 00266 Zaključena

  Podnešena: 01-04-2015 14:19:57
  Tekst prijave: Na trim stazi u u tološkoj šumi, na više mjesta su se napravila velika ulagnuća na kojima se skupljaju lokve, što značajno otežava rekreaciju. Molim vas, ako je moguće, da se ulagnuća popune pijeskom koji se koristi na stazi ili da se na adekvatan način ispravi problem. Hvala

  Zelenilo d.o.o.

  # 00265 Zaključena

  Podnešena: 01-04-2015 14:15:17
  Tekst prijave: Na trim stazi u u tološkoj šumi, na više mjesta su se napravila velika ulagnuća na kojima se skupljaju lokve, što značajno otežava rekreaciju. Molim vas, ako je moguće, da se ulagnuća popune pijeskom koji se koristi na stazi ili da se na adekvatan način ispravi problem. Hvala

  Zelenilo d.o.o.

  # 00264 Zaključena

  Podnešena: 01-04-2015 14:02:32
  Tekst prijave: Da li može da se izmjesti deponija sa 3 kontenjera koji su postavljeni ispred mog prozora u ulici Vrela Ribnička Konik, Izbjegličko naselje 2/6? Na toj deponiji komplet divlje naselje istresa - deponuje sve moguće nepotrebne stvari koje iz romskog naselja pale. Na deponiji se bacaju fekalije, mrtve životinje, stajski izmet iz kokošinjaca i štala, od dima paljevine i iskri koje vjetar donosi do mog stana, od smrada ne mogu da živim. Ugroženo mi je zdravlje (život) i meni i mojoj porodici. Obraćao sam se gradonačelniku povod ovog istog pitanja 13.11; 10.12; 16.01. 2015. godin, u februaru (ne znam datum) bio na razgovoru kod komunalne policije (Janković), kod sekretara (Vukčevića) i kod savjetnice (ne znam joj ime).

  Čistoća d.o.o.

  # 00263 Zaključena

  Podnešena: 01-04-2015 14:00:59
  Tekst prijave: Da li može da se izmjesti deponija sa 3 kontenjera koji su postavljeni ispred mog prozora u ulici Vrela Ribnička Konik, Izbjegličko naselje 2/6? Na toj deponiji komplet divlje naselje istresa - deponuje sve moguće nepotrebne stvari koje iz romskog naselja pale. Na deponiji se bacaju fekalije, mrtve životinje, stajski izmet iz kokošinjaca i štala, od dima paljevine i iskri koje vjetar donosi do mog stana, od smrada ne mogu da živim. Ugroženo mi je zdravlje (život) i meni i mojoj porodici. Obraćao sam se gradonačelniku povod ovog istog pitanja 13.11; 10.12; 16.01. 2015. godin, u februaru (ne znam datum) bio na razgovoru kod komunalne policije (Janković), kod sekretara (Vukčevića) i kod savjetnice (ne znam joj ime).

  Komunalna policija

  # 00262 Zaključena

  Podnešena: 01-04-2015 13:24:26
  Tekst prijave: Od parkiranih vozila gostiju retstorana And One ne možemo prići rampi parkinga RTCG?

  Komunalna policija

  # 00261 Zaključena

  Podnešena: 01-04-2015 12:57:20
  Tekst prijave: Poštovani, pošto sam aplicirao kod Ministarstva poljoprivrede za program IPARD like za izgradnju štale, jedan od neophodnih uslova su bili i Urbanističko tehnički uslovi. Zemlja na kojoj bi gradio objekat u katastru se vodi kao livada, međutim po PUP-u isto zemljište se vodi kao šuma. Ja sam se obraćao sa molbom da mi se izdaju UT uslovi, ali sam dobio samo obavještenje od Sekretarijata za Urbanizam da se na zemljištu takve katekogije mogu graditi lovačke kuće i objekti za unapređenje šume. Molim Vas da razmotrite moj problem i u što u kraćem roku mi odgovorite, jer u protivnom ću biti odbijen od programa IPARD like. Napominjem da za uspjeh kod Ministarstva poljoprivrede dovoljna bi mi bila i privremena dozvola na 5 godina, koju shodno zakonu o postavljanju i uklanjanju objekata od opšteg interesa može izdati gradski sekretarijan za komunalne poslove. Srdačno vas pozdravljam Mijo Nikolić

  Sekretarijat za komunalne poslove

  # 00260 Zaključena

  Podnešena: 01-04-2015 12:38:34
  Tekst prijave: Da li je planirano i ako jeste kada ce se raditi proširenje ulice i kanalizacioni sistem u ulici Jovana Joza Vukčevića br. 6 na Zabjelu?

  Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o.

  # 00259 Zaključena

  Podnešena: 01-04-2015 11:15:22
  Tekst prijave: Na trim stazi u u tološkoj šumi, na više mjesta su se napravila velika ulagnuća na kojima se skupljaju lokve, što značajno otežava rekreaciju. Molim vas, ako je moguće, da se ulagnuća popune pijeskom koji se koristi na stazi ili da se na adekvatan način ispravi problem. Hvala

  Sekretarijat za kulturu i sport

  # 00258 Zaključena

  Podnešena: 01-04-2015 10:41:49
  Tekst prijave: Zahtjev za socijalnu pomoć.

  Sekretarijat za socijalno staranje

  # 00257 Zaključena

  Podnešena: 01-04-2015 10:34:53
  Tekst prijave: Gospođa nas je kontaktirala jer ima problem sa investitorom Vladanom Lakićem Megagroup. Stan je kupljen januara 2012. godine Zgrada nije završena i investitor nije ispunio sve svoje obaveze.

  Agencija za stanovanje d.o.o.